Privacy en beveiliging

Hier kunt u meer lezen over hoe wij bij Apollo omgaan met persoonlijke gegevens en het gebruik van cookies. Wij geven om uw privacy en daarom willen wij u graag informeren over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Op 25 mei 2018 is een nieuwe gegevensbeschermingswet in werking getreden die in de hele EU geldt. GDPR, General Data Protection Regulation oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De eisen rond hoe Apollo en andere bedrijven mogen omgaan met persoonlijke gegevens zijn aangescherpt, en het is belangrijk voor ons dat u zich veilig voelt bij de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. In verband met de GDPR hebben wij daarom ons beleid inzake persoonsgegevens aangepast. Daar kunt u lezen hoe wij uw gegevens gebruiken en opslaan. 

Wil u meer weten? 
Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: [email protected]