Toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden

Apollo Reizen is onderdeel van Adventure Specialists BV, onderdeel van DER TOUR Group, en aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) onder nummer 4231. Wij doen er alles aan om je een prettige reiservaring te bezorgen. Bij het boeken van een reis bij Apollo Reizen gelden verschillende voorwaarden. Hieronder vindt u een overzicht van onze algemene voorwaarden en wanneer deze van toepassing zijn: 

Pakketreisovereenkomst met Apollo Reizen: 

Als u een pakketreis boekt waarbij Apollo Reizen de organisator is, gaat u een pakketreisovereenkomst met ons aan. In dit geval zijn zowel de ANVR Reizigersvoorwaarden (lid 1) als de Algemene Reisvoorwaarden van Apollo Reizen van toepassing. 

*Opmerking: Voor bepaalde bestemmingen of reisdata kunnen, naast de standaard ANVR en Apollo Reizen voorwaarden, specifieke voorwaarden gelden. Indien er tegenstrijdige voorwaarden zijn, prevaleren de voorwaarden van Apollo Reizen boven die van de ANVR. 

*Voor klanten die vóór 1 december 2023 een pakketreis hebben geboekt bij Apollo Reizen, zijn de op dat moment geldende Algemene Reisvoorwaarden van toepassing.

Garantieregelingen en Calamiteitenfonds: 

Alle pakketreizen vallen onder garantieregelingen zoals Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en Stichting Calamiteitenfonds, die financiële bescherming en dekking bieden in geval van faillissement, calamiteiten of natuurrampen. 

Thuiswinkel Voorwaarden - Online Boekingen: 

Voor diensten die geboekt worden via onze website, www.apolloreizen.nl, zijn tevens de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing, zodat wordt voldaan aan wet- en regelgeving voor online aankopen. 

Individuele reisdiensten: 

Boekingen van individuele reisdiensten (bijv. accommodatie of autohuur) die geen pakketreis vormen, zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden en vallen onder de ANVR-reizigersvoorwaarden (paragraaf 3) en de voorwaarden van de betreffende dienstverlener. 

Reis- en annuleringsverzekering: 

Indien je kiest voor een reis- en/of annuleringsverzekering via onze partners zijn de algemene voorwaarden van de betreffende verzekeraar van toepassing, waarbij Apollo Reizen bemiddelt. 

Privacy Policy: 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving. Onze Privacy Policy, toegankelijk via Apollo Reizen's Privacy Policy, beschrijft hoe wij omgaan met uw gegevens en uw rechten. 

Voor de duidelijkheid en het gemak worden al deze voorwaarden verstrekt op het moment van boeken en zijn deze op te vragen bij de klantenservice van Apollo Reizen. Indien je vragen hebt of verdere verduidelijking wenst over één van deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. 


 

Algemene voorwaarden van Apollo Reizen

Geldig vanaf 1 december 2023

Download onze algemene voorwaarden

Let op: Het wettelijke herroepingsrecht is niet van toepassing op af te nemen reizen, omdat het gaat om diensten betreffende logies en vervoer, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. 


1. Prijs en betaling
1.1. De prijs wordt zodanig vermeld dat de prijs van het gehele pakket duidelijk wordt aangegeven. De prijs is inclusief alle diensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, evenals verplichte toeslagen, belastingen en vergoedingen.

1.2. Verplichte toeslagen, belastingen en kosten zijn exclusief lokale kosten die worden opgelegd door de lokale autoriteiten op de bestemming. Apollo zal klanten hierover informeren bij boeking of voor vertrek. Voor reizen geboekt zonder vervoer, zullen klanten worden geïnformeerd over eventuele extra kosten voor aankomst.

1.3. De klant is verplicht om de pakketprijs te betalen, hetzij in een splitsing door een aanbetaling en een eindbetaling, of het totaalbedrag in zijn geheel op de specifieke data die wordt vermeld op Apollo’s bevestigingspagina's of in schriftelijke bevestigingen.

1.4. Een aanbetaling wordt vereist door Apollo als er meer dan 35 dagen zijn tot vertrek. De aanbetaling is normaal gesproken gelijk aan €200 per persoon maar kan in sommige gevallen hoger zijn volgens de voorwaarden vermeld in het boekingsproces en op de website.  

Aanbetaling voor pakketreizen gemarkeerd met "flexibele vlucht" oplossing:  

 • Een aanbetaling van €200 per persoon is vereist binnen a) 7 dagen na bevestiging van de boeking of b) 35 dagen voor vertrek, afhankelijk van welke van deze twee opties het eerst wordt bereikt. De klant is niet gebonden aan de overeenkomst voordat de aanbetaling volledig en volgens de gestelde termijnen is voldaan. Voor sommige verre reizen buiten Europa kan de aanbetaling €300 per persoon zijn. Details worden verstrekt op de bevestingingspagina.

De aanbetaling voor niet-flexibele vluchten omvat ook de werkelijke vluchtkosten:  

 • Omdat sommige van de reguliere luchtvaartmaatschappijen die worden gepresenteerd op Apollo’s webpagina's onmiddellijke betaling voor de vlucht vereisen bij de reservering, zal Apollo een aanbetaling gelijk aan de werkelijke vluchtkosten in rekening brengen bovenop de €200 per persoon (€300 per persoon voor sommige lange afstandsreizen buiten Europa) bij de reservering. De boekingsbevestiging zal niet worden verleend door Apollo tenzij de aanbetaling is gedaan voor niet-flexibele vluchtpakketten.  

1.5. De definitieve betaling voor zowel flexibele als niet-flexibele tickets moet uiterlijk 35 dagen voor vertrek door Apollo zijn ontvangen. Betaling van de aanbetaling impliceert acceptatie van de algemene voorwaarden. 

1.6. Apollo behoudt zich het recht voor om het contract te annuleren en een redelijke vergoeding in rekening te brengen indien de betaling niet is voldaan in overeenstemming met het contract. Dit omvat ook de aanbetaling. 

1.7. Klanten moeten een bewijs van betaling overleggen.

1.8. Apollo mag niet altijd aanmaningen sturen voor wanbetaling.

1.9. Tenzij anders vermeld, gaat de pakketprijs uit van een gedeelde tweepersoonskamer. Er geldt een toeslag voor eenpersoonsgebruik van een tweepersoonskamer of groter.

1.10. Apollo is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en het Calamiteitenfonds. De verplichte Calamiteitenfondsbijdrage van €2,50 per boeking (tot 9 personen) en de SGR-consumentenbijdrage van €5 per persoon zijn bij de reissom inbegrepen en gespecificeerd in het kostenoverzicht.

2. Bedenktijd en herroepingsrecht 
Klanten kunnen hun flexibele vluchtpakketten binnen zeven dagen na boekingsbevestiging zonder kosten of opgaaf van redenen annuleren, conform ANVR-reizigersvoorwaarden, paragraaf 1, artikel 1.3. Het herroepingsrecht voor deze vakanties kan echter niet meer worden uitgeoefend binnen 35 kalenderdagen voor je vertrekdatum.

Apollo biedt geen bedenktijd voor niet-flexibele vluchten vanwege verplichtingen aan derden.

3. Het recht van de klant om wijzigingen aan te brengen of te annuleren   
3.1. Klanten mogen zoals hierna omschreven wijzigingen of annuleringen doorgeven. Klanten zijn verantwoordelijk voor de prijsverhoging c.q. het prijsverschil als gevolg van deze wijziging of annulering.
Wijzigingsbeleid: 

Flexibele vluchten:  

 • Eenmalige wijzigingen van data, hotels, etc. zijn mogelijk tot 35 dagen voor vertrek. Klanten moeten eventuele prijsverhogingen dekken.  
 • Naamswijzigingen zijn gratis tot 7 dagen voor vertrek. 

Niet-flexibele vluchten:

 • De kosten voor de niet-flexibele vluchten worden over het algemeen niet gerestitueerd. Wijzigingen, indien mogelijk, brengen normaal gesproken hoge kosten en administratiekosten met zich mee plus een eventueel prijsverschil. 

3.2. Klanten hebben het recht om de pakketten te annuleren. Apollo kan een vergoeding eisen voor de gemaakte kosten als gevolg van de annulering. 

3.3. Annuleringen moeten worden doorgegeven aan Apollo op 020-2140130 of [email protected]. Apollo annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van ANVR Algemene Voorwaarden.

3.4. Apollo’s annuleringsvoorwaarden voor pakketreizen:

Flexibele vluchten - structuur annuleringskosten: 
Annuleringskosten voor flexibele vluchten zijn gebaseerd op het moment van annulering ten opzichte van de vertrekdatum, variërend van de aanbetaling en de calamiteitenfonds tot de volledige kosten van de tour:

 1. Indien meer dan 35 dagen voor vertrek: De annuleringskosten zijn het bedrag van de betaalde aanbetaling plus de kosten van het calamiteitenfonds.
   
 2. 35 dagen of minder voor vertrek: De annuleringskosten omvatten de aanbetaling als minimum, plus een extra bedrag gebaseerd op de volgende schaal:
  • 35 tot 14 dagen voor vertrek: Minimaal de aanbetaling plus een eventueel verschil tot 35% van de totale reissom.
  • 14 tot 5 dagen voor vertrek: Minimaal de aanbetaling plus een eventueel verschil tot 75% van de totale reissom.
  • 5 tot 1 dag(en) voor vertrek: Minimaal de aanbetaling plus een eventueel verschil tot 90% van de totale reissom.
  • Op de vertrekdatum: 100% van de totale reissom. 

Deze kosten vertegenwoordigen het stijgende percentage van de totale reissom dat wordt ingehouden door Apollo naarmate de vertrekdatum nadert. Hoe dichter bij de vertrekdatum een annulering plaatsvindt, hoe hoger de kosten. 

Niet-flexibele vluchten - structuur annuleringskosten:

 1. Indien meer dan 14 dagen voor vertrek: De annuleringskosten zijn de kosten voor het daadwerkelijke vliegticket, het calamiteitenfonds en 35 % van de resterende totale tourkosten.
 2. Indien 14 dagen of minder voor vertrek
  • 14 tot 5 dagen voor vertrek: De annuleringskosten zijn de kosten voor het actuele vliegticket, het calamiteitenfonds en 75% van de resterende totale tourkosten. 
  • 5 tot 1 dag(en) voor vertrek: De annuleringskosten zijn de kosten voor het actuele vliegticket, het calamiteitenfonds en 90% van de resterende totale tourkosten.
  • Op de Vertrekdatum: 100% van de totale tourkosten. 

3.5. Afwijkingen van de overeenkomst geven geen recht op restitutie van ongebruikte onderdelen.

4. Wijzigingen of annulering door onvermijdelijke of buitengewone omstandigheden
4.1. Apollo en klanten kunnen de overeenkomst beëindigen als belangrijke onvermijdelijke gebeurtenissen op de bestemming van invloed zijn op het arrangement of het transport. Klanten kunnen zonder kosten annuleren, maar hebben geen recht op compensatie. Volledige restitutie wordt geboden.

4.2. Het recht om te beëindigen is niet van toepassing als de gebeurtenissen bekend waren ten tijde van de overeenkomst.

5. Verantwoordelijkheid van Apollo voor Pakketreis Uitvoering
5.1. Gebrekkige uitvoering: Apollo moet fouten corrigeren binnen een redelijke termijn, tenzij dit onmogelijk of onevenredig kostbaar is.

5.2. Grote fouten: Apollo moet gelijkwaardige alternatieven aanbieden of, indien niet mogelijk, opties van lagere kwaliteit met een prijsverlaging. Klanten kunnen deze afwijzen als ze niet vergelijkbaar of redelijk geprijsd zijn.

5.3. Klanten kunnen het contract opzeggen en hebben recht op compensatie als belangrijke fouten niet onmiddellijk worden hersteld.

5.4. Als alternatieven niet beschikbaar zijn of worden afgewezen, hebben klanten recht op gelijkwaardig vervoer naar huis zonder vertraging of extra kosten als het pakketvervoer omvat.

6. Verantwoordelijkheid van de klant voor formaliteiten
6.1. Klanten moeten boekingsbevestigingen/pakketdocumenten controleren en onjuistheden direct melden. Apollo kan kosten in rekening brengen voor het corrigeren van fouten, tenzij Apollo of haar agenten de onjuistheden hebben veroorzaakt.

6.2. Klanten zijn verantwoordelijk voor noodzakelijke reisformaliteiten (zoals geldige paspoorten, visa, vaccinaties, verzekeringen).

6.3. Klanten moeten de check-in voor alle vervoersdiensten voltooien volgens het reisschema.

6.4. Klanten dragen de kosten voor het niet voldoen aan formaliteiten, tenzij dit te wijten is aan onjuiste informatie van Apollo.