Inzet voor dierenwelzijn

Apollo distantieert zich van activiteiten waarbij dieren worden uitgebuit. We doen geen excursies of activiteiten met dieren in gevangenschap en hebben in 2014 al activiteiten als olifantenrijden en zwemmen met dolfijnen geschrapt.

Apollo

 • In 2014 zijn we een partnerschap aangegaan met World Animal Protection. Apollo heeft een nauwe samenwerking met World Animal Protection, wiens adviserende rol met betrekking tot dieren en toerisme door ons zeer wordt gewaardeerd. World Animal Protection is een van de grootste internationale dierenwelzijnsorganisaties ter wereld.

DER Touristik Foundation

 • De DER Touristik Foundation stelt onder andere eisen aan het dierenwelzijn::
  • Vastgestelde criteria op grond waarvan dierwaarnemingen worden gedaan of dieren worden gehouden
  • Het vermijden van directe interacties tussen mensen en bepaalde diersoorten, zoals olifanten of dolfijnen met mensen
  • Geen tentoonstelling van dieren die onnatuurlijk gedrag vertonen.
  • Geen jacht op dieren in onze programma's
    
 • De lijst van eisen in onze richtlijn voor dierenwelzijn omvat een aantal diersoorten en -scenario's, die elk in detail worden beoordeeld. Wij hebben ons ten doel gesteld om tegen 2023 de naleving van onze normen door de leveranciers te controleren. Hier richten wij ons op aanbieders van attracties die vaak problematisch zijn in verband met dierenwelzijn, zoals faciliteiten waar dieren in gevangenschap worden gehouden, en soorten die vaak gevaar lopen in het toerisme, zoals olifanten. Op die manier zorgen wij ervoor dat onze producten ofwel reeds voldoen aan de minimumeisen op het gebied van dierenwelzijn, of in het kader van projectsamenwerking voortdurend worden verbeterd. Daarbij ondersteunen wij leveranciers actief door het geven van gezamenlijke trainingen en advies.

Lees hier meer over het werk van DER Touristik Foundation op het gebied van dierenwelzijn 

Lees hier meer over het werk van DER Touristik op het gebied van dierenwelzijn


World Animal Protection

Sinds 2014 heeft Apollo een langdurige samenwerking met World Animal Protection. De samenwerking is erop gericht een diervriendelijker excursieprogramma aan te bieden door excursies waarbij dieren gevaar lopen, te schrappen. Het is een stap in de richting van een duurzamer excursieprogramma.

Lees meer over World Animal Protection