Apollo's duurzaamheidscertificaat

Der Touristik Nordic AB, dat deel uitmaakt van Der Touristik, werkt al vele jaren doelgericht aan duurzaamheid in alle bedrijfsonderdelen van de groep. De eerste duurzaamheidsstrategie van Apollo werd ontwikkeld in 2009 en in 2015 werd Apollo door Travelife als eerste touroperator in Scandinavië gecertificeerd.

Travelife-gecertificeerd

Om ervoor te zorgen dat Apollo goed werkt met beleid en duidelijke processen in ons duurzaamheidswerk, hebben wij een derde partij, Travelife, opdracht gegeven het werk te controleren, te evalueren en te certificeren. Apollo was de eerste Scandinavische touroperator die in 2015 werd gecertificeerd volgens de criteria van Travelife voor touroperators. De certificering is twee jaar geldig en zal in 2018 en uiterlijk in 2022 worden verlengd.

In totaal zijn meer dan 200 verschillende grote en kleine duurzaamheidscriteria beoordeeld en goedgekeurd. De certificering heeft betrekking op duurzaamheidsbeheer en -processen rond kantoren en inkoop, personeelszaken, leveranciers, reizen, verantwoordelijkheid op bestemmingen en communicatie met klanten.

Travelife is een GSTC-geaccrediteerde certificeringsinstantie, wat betekent dat de activiteiten van Apollo door de certificering voldoen aan de hoogste sociale en milieunormen in de markt. Travelife's certificering van touroperators op het gebied van duurzaamheid is gebaseerd op toonaangevende internationale duurzaamheidsrichtlijnen en -normen (EMAS, ISO, UNEP, GRI, GSTC).

Externe controle Travelife
Het Travelife-systeem wordt beheerd door het ECEAT-project en biedt online training en praktische hulpmiddelen voor duurzaamheidsplanning, -beheer en -rapportage. Na naleving van de Travelife-norm voor touroperators en reisbureaus kan de reisorganisatie de status van "Travelife Certified" krijgen. De beheerseisen van Travelife volgen de normen ISO 14001 en EMAS III. De prestatie-eisen omvatten de volledige reeks ISO 26000- en OESO-richtsnoeren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder arbeidsomstandigheden, mensenrechten, milieu, biodiversiteit en eerlijke bedrijfspraktijken.

In 2014 werd besloten om te streven naar een Travelife certificaat voor touroperators en begin 2015 werd Apollo erkend voor haar werk aan het certificaat. In 2017 werd het Travelife certificaat verlengd voor nog eens drie jaar. Een nieuwe ronde van Travelife beoordelingen zal plaatsvinden in 2021 en tot nu toe zijn in elke ronde de criteria en eisen toegenomen in aantal en strengheid.

Lokale partners en bedrijven voor bestemmingsbeheer

Lokale partners en Destination Management Companies (DMC's) zijn ook betrokken bij dit werk en onlangs heeft een aanzienlijk aantal lokale DMC's met succes een Travelife certificaat van Apollo behaald. Als erkenning voor hun werk met het certificaat is het Travelife certificaat in 2022 verlengd en dus nog 2 jaar geldig.