Apollo's duurzaamheidstrategie

Als onderdeel van de tweede grootste toeristische organisatie in Europa, met een aanwezigheid in vele bestemmingen over de hele wereld, is het voor ons vanzelfsprekend om duurzaam te handelen. Apollo's inzet is toegewijd, oprecht en langdurig.

Visie

Apollo is zich bewust van de nadelige aspecten en effecten van toerisme en reizen en heeft een visie om "de nadelige effecten te minimaliseren en de positieve effecten van toerisme te optimaliseren". Apollo gelooft in culturele en menselijke interactie en de mogelijkheden die toerisme creëert.

Globale doelstellingen - Agenda 2030

In 2015 heeft de VN 17 prioritaire doelstellingen voor duurzame ontwikkeling aangenomen. Deze vormden een leidraad en een gelegenheid om de duurzaamheidsinitiatieven van Apollo te beoordelen en te prioriteren. Apollo is toegewijd om bij te dragen aan de VN duurzaamheidsagenda en door Travelife gecertificeerd te worden, heeft Apollo laten zien dat wij serieus zijn over alle noodzakelijke gebieden van duurzaamheid: mensenrechten, milieu, dierenwelzijn, human resources, inkoop en meer.

Apollo heeft ervoor gekozen om prioriteit te geven aan vier van de Global Goals voor haar duurzaamheidstrategie, die de gehele klantreis betreffen. Het begint op de kantoren in Scandinavië en Nederland, gevolgd door vliegreizen en eindigt op de bestemmingen - met Apollo personeel thuis en op de bestemmingen, leveranciers, partners en klanten. Op basis van de strategie wordt een jaarlijks actieplan ontwikkeld en goedgekeurd voor alle bronmarkten van Apollo. Het actieplan heeft zowel een Noordse als een lokale dimensie. Het omvat ook activiteiten en doelstellingen zowel thuis als op bestemmingen.

Global Goals - 02. Geen honger

Global Goals - 08. Eerlijk werk en economische groei

Global Goals - 12. Verantwoorde consumptie en productie

Global Goals - 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken