DER Touristik Foundation

DER Touristik Foundation werd in 2014 opgericht door Apollo's eigenaar DER Touristik om het sociale engagement van de groep te bundelen. Momenteel financiert de stichting meer dan 80 projecten in 26 landen, waarvan de meeste tot doel hebben lokale gemeenschappen in staat te stellen armoede en ongelijkheid te bestrijden, natuurlijke habitats te beschermen en het welzijn van dieren te bevorderen.

Onderwijs speelt een belangrijke rol en sinds 2014 zijn meer dan 50 schoolbouwprojecten uitgevoerd in 21 landen op vijf continenten. Daarnaast steunt de stichting meer projecten die zorgen voor onderwijs en praktische beroepsopleidingen, bijvoorbeeld in Cambodja, Vietnam en Tanzania.

Ook milieu, dierenwelzijn en de bescherming van natuurlijke habitats behoren tot de prioriteiten van de DER Touristik Foundation. De stichting steunt verschillende projecten over de hele wereld die hier rechtstreeks aan werken, of die het onderwerp onder de aandacht brengen.

Het doel van de DER Touristik Foundation

  • Bevordering van het welzijn van de jeugd
  • Bevordering van onderwijs voor kinderen, volwassenen en beroepsopleiding
  • Bevordering van ontwikkeling en onderwijs
  • Bevordering van natuur- en milieubescherming
  • Bevordering van het welzijn van dieren

De DER Touristik Foundation werd in 2014 opgericht als vereniging zonder winstoogmerk. Sindsdien zet de stichting zich in voor de ontwikkeling van het onderwijs aan kinderen en jongeren, het behoud van ecologische habitats en biodiversiteit en de ondersteuning van duurzame ontwikkeling. Via de DER Touristik Foundation steunt DER Touristik sociale projecten over de hele wereld. De gesteunde projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met andere liefdadigheidsinstellingen, stichtingen en hulporganisaties. Elke cent van de donaties gaat via de stichting naar hulpprojecten. Het doel is duurzame voordelen op lange termijn te creëren.

Sinds de oprichting van de stichting hebben in totaal 83 projecten in 21 landen steun ontvangen. De initiatieven omvatten:

  • Het Smiling Gecko gastvrijheidsproject in Cambodja. Het biedt jonge en sociaal achtergestelde Cambodjanen een theoretische en praktische opleiding op de boerderij om in aanmerking te komen voor een baan in de toeristenindustrie.
  • Pimali in Thailand, een praktisch hotelopleidingscentrum voor jonge Thais uit kansarme milieus en weeskinderen. De opleiding biedt hun de mogelijkheid om vaardigheden op verschillende gebieden van de horeca te verwerven en deze in de praktijk te brengen tijdens een stage van zes maanden.

DER Touristik ondersteunt ook natuurbehoud en dierenwelzijn op bestemmingen via projecten die de lokale bevolking ten goede komen en bijdragen aan wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen.

Lees hier meer over de vele projecten van DER Touristik Foundation