Mensenrechten en kinderbescherming

De verantwoordelijkheid voor de bescherming van de mensenrechten ligt niet alleen bij de staat. Ondernemingen zijn ook binnen hun invloedssfeer verantwoordelijk voor de bescherming van de mensenrechten en moeten ervoor zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan wetsovertredingen van anderen. Dit geldt ook voor het toerisme en zijn complexe waardeketen met zijn talloze dienstverleners en bestemmingen. Zij moet de aan de industrie verbonden mensenrechten in kaart brengen en deze geleidelijk in de bedrijfsprocessen integreren. DER Touristik Group is deze weg opgegaan. Wij willen positieve veranderingen teweegbrengen en de situatie voor de betrokkenen verbeteren.

Mensenrechten

De partners van Apollo in de bestemmingen verbinden zich er contractueel toe de relevante wetgeving in hun eigen land na te leven. Naast het contract ondertekent de Suppliers Code of Conduct, die betrekking heeft op zaken als discriminatie, minimumloon en werktijden. Je kunt hier meer lezen over de inzet van DER Touristik voor de mensenrechten.

 • De vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen worden in overeenstemming met de desbetreffende lokale wetgeving behandeld.
 • Discriminatie op grond van geslacht, leeftijd, godsdienst, etnische afkomst, sociale achtergrond, handicap, nationaliteit, vakbondslidmaatschap, politiek, seksuele geaardheid of soortgelijke gronden wordt niet getolereerd.
 • De minimumlonen of de lonen in de sector moeten worden gehaald of overschreden. Illegale of ongeoorloofde looninhoudingen zijn niet toegestaan.
 • De werktijden blijven binnen de wet en de voorschriften van de sector.
 • Werkpraktijken of -omstandigheden die de grondrechten schenden zijn niet toegestaan. Fysiek misbruik of dreiging met misbruik, seksuele of andere intimidatie en andere vormen van intimidatie zijn verboden.
 • Er wordt een veilige en hygiënische werkomgeving geboden volgens de hoogste plaatselijke normen. Er worden passende maatregelen genomen om ongevallen en verwondingen op het werk te voorkomen.
 • Kinderarbeid is verboden - zoals bepaald in de wetgeving van het betrokken land. Alle vormen van uitbuiting van kinderen zijn verboden. Werkomstandigheden die lijken op slavernij of gevaarlijk zijn voor de gezondheid van kinderen zijn niet toegestaan.
 • Alle vormen van dwangarbeid zijn verboden, evenals werk dat de fundamentele mensenrechten schendt.
 • Wanneer personeelswoningen worden aangeboden, moeten deze voldoen aan de plaatselijke wetgeving.

Rechten van het kind

Kinderrechten hebben een speciale plaats bij Apollo en reeds in 2001 ondertekende Apollo de gedragscode, The Code. Dit betekent dat Apollo zich inzet voor een beleid tegen kinderhandel, dat al het personeel wordt opgeleid, dat klanten worden geïnformeerd over kinderhandel, dat alle samenwerkingscontracten een voorwaarde bevatten en dat Apollo jaarlijks rapporteert aan ECPAT.
.

Meld kindermishandeling

Als je tijdens je reis op seksueel misbruik van kinderen stuit of dit vermoedt, meld dit dan bij de plaatselijke politie, een plaatselijke kinderrechtenorganisatie of een ambassade. Als je met Apollo reist, kun je dit melden aan het personeel van Apollo. Je kunt de informatie ook rechtstreeks melden via de Nederlandse hotline.

Veel landen hebben nationale hotlines - vraag je plaatselijke touroperator, zoek informatie op je bestemming of vraag het in je hotel. Het belangrijkste is altijd om je verdenkingen te melden - daarna is het aan de politie om een zaak voort te zetten.
 

Geef zoveel mogelijk details over

 • Waarom de verdenking is ontstaan
 • Plaats van waarneming (plaats, hotel, etc.)
 • Datum en tijd van het incident
 • Beschrijving van de verdachte
 • Wie het kind is
 • Anderen die dezelfde waarneming deden (getuigen)

De coronapandemie heeft de economische situatie in veel landen verslechterd. Minder reisactiviteiten betekende grote verliezen in het toerisme. Veel gezinnen verloren hun economische middelen van bestaan, waardoor de kwetsbaarheid van de meest kwetsbare leden van de samenleving, met name kinderen, toenam. Voor het eerst in twee decennia neemt kinderarbeid weer toe. Het risico dat kinderen het slachtoffer worden van seksueel geweld neemt toe. Daarom hebben touroperators een grotere verantwoordelijkheid dan ooit tevoren.

Onze partners


SOS Kinderdorpen

Elk jaar doneert Apollo geld dat rechtstreeks naar het werk van SOS Kinderdorpen gaat voor het recht van kinderen op een veilige opvoeding. Apollo reizigers kunnen ook geld doneren bij het boeken van hun reis. In 2019 heeft Apollo samen met klanten en partners SEK 800.000 gedoneerd aan SOS Kinderdorpen.

 


ECPAT

In 2001 ondertekende Apollo de Gedragscode. Dit betekent dat Apollo zich inzet voor een beleid tegen kinderhandel, dat al het personeel wordt opgeleid, dat klanten worden geïnformeerd over kinderhandel, dat alle samenwerkingscontracten een clausule bevatten en dat Apollo jaarlijks rapporteert aan ECPAT.